Uncategorized

Aký je rozdiel medzi medzi homeopatickým prípravkom a bunkovými soľami?

Dr. H. W. Schüssler uverejnil svoju metódu prvýkrát 30 rokov po smrti zakladateľa homeopatie S. Hahnemanna, pričom z jeho metód aj vychádzal, výrobný postup však zmenil a verejne publikoval. Podľa tohto postupu jeho nasledovníci všade na svete vyrábajú Schüsslerove soli.

Bunkové soli sa pripravujú šesťnásobnou trituráciou (riedením práškovej zmesi za sucha). Veľkosť dávky má mať veľkosť hrášku, čo zodpovedá približne hmotnosti 0,5 g. Je možné pripraviť ich aj v tekutej forme, ale dávka musí zodpovedať hmotnosťou a riedením práškovej (tabletovej) forme, čiže akoby sa užíval zásobný roztok k príprave homeopatických liekov. Ide o zachovanie minimálnej dávky aj kvantitatívne, nielen o informáciu. 1

Homeopatický liek sa pripravuje tak, že zo zásobnej tinktúry príslušného riedenia sa kvapnú 2 kvapky na 5-10 g cukrových guličiek. Týmto krokom sa úplne stratí akýkoľvek kvantitatívny obsah, ktorý je ale v prípade solí dôležitý a je súčasťou ich pôsobenia a ostáva čistá informácia, ako to u homeopatických liekov čakáme. Označovanie homeopatík 6DH (decimálneho riedenia podľa Hahnemanna) ako Schüsslerove soli je absolútne nesprávne a ide vlastne o zámenu prípravku. Museli by sme užiť 5 balení homeopatických cukrových guličiek, aby sme dosiahli jednu dávku podľa Schüsslera.

Súbor základných solí tvorí 12 minerálnych zlúčenín draslíka, sodíka, vápnika, horčíka, kremíka a železa (ako sírany, fosforečnany, chloridy alebo ako oxid) v riedení D3 až D12. Tieto látky sú prirodzenou súčasťou buniek a ich zastúpenie je v tkanivách a bunkách kvantitatívne.

Súbor doplnkových solí predstavuje zlúčeniny stopových látok: mangán, chróm, meď, selén, zinok a jód v riedení D6. Z nich najvýznamnejšie zastúpenie má zinok.

Čo sú bunkové soli?

Bunkové soli (tkanivové alebo biochemické soli) tvorí súbor dvanástich základných minerálnych solí, nevyhnutných pre život, ktoré sú pripravené spôsobom umožňujúcim ich rýchle a efektívne vstrebávanie priamo do buniek a tkanív ľudského tela. Z tohto dôvodu sa nazývajú aj tkanivové soli. Sú univerzálne, nachádzajú sa v Zemi, vo všetkom živom a aj vo vesmíre.

V podstate ide o zlúčeniny sodíka, draslíka, železa, vápnika, síry, fosforu, chlóru a kremíka, ktoré sa nachádzajú v ľudskom organizme – v jeho tkanivách a krvi. Ich rovnováha a správny pohyb sú nevyhnutné pre udržanie zdravia. Získavame ich prirodzene z potravy, avšak dnešné poľnohospodárstvo nám poskytuje potraviny často ochudobnené o tieto minerálne látky. V dôsledku toho a aj v dôsledku zvýšenej fyzickej alebo duševnej záťaže, ktorou je dnešná doba charakteristická, dochádza k narušeniu rovnováhy esenciálnych minerálnych živín, čo sa nakoniec prejaví zdravotnými problémami.

Dr. Schüssler a jeho nasledovníci verili a veria, že všetky liečiteľné zdravotné problémy je možné liečiť obnovením rovnováhy základných minerálnych látok. Minerálne anorganické látky sa veľmi ťažko vstrebávajú. Empiricky bolo zistené, že najlepšia vstrebateľnosť je pri spracovaní anorganického materiálu homeopatickou trituráciou na potenciu D6, minerálne látky sa v takejto rezonančnej forme nachádzajú aj prirodzene v potrave.

Tkanivové soli by sme však nemali zamieňať s homeopatiou, pretože minerálne soli si nevyberáme podľa homeopatického zákona podobnosti (podobné liečime podobným), ale na základe zákona deficiencie – telu dodáme to, čo mu podľa istých príznakov chýba. Kvantitatívna stránka je pritom tiež veľmi dôležitá.